Paradoks Czasu Phil Zimbardo, John Boyd

Postrzeganie czasu przez człowieka ma znaczny wpływ na jego życie. Paradoks czasu zawiera kwestionariusz, który możemy wypełnić i dowiedzieć się jak my sami patrzymy na czas. Książka opisuje 6 typów odniesienia do czasu naszego życia. Nikt oczywiście nie widzi czasu w tylko jedne sposób, ale zawsze jeden rodzaj przeważa. Okazuje...