Inwestowanie w nieruchomości


Inwestowanie w nieruchomości na wynajem albo jako metoda lokaty kapitału jest jedną z najbardziej popularnych metod uzyskiwania dochodu pasywnego. Wydaje się to jednym z najlepszych sposobów, gdyż nie wymaga nakładu pracy. Wystarczy tylko odbierać czynsz i regulować opłaty za media.

Tego rodzaju dochód pasywny wymaga sporych inwestycji, gdyż zakup mieszkania łączy się z niebagatelnym wydatkiem.

Dlatego warto rozeznać się w sytuacji rynku nieruchomości w Polsce aby podjąć decyzje o tego rodzaju dochodzie pasywnym.

 

Porównując dane dotyczące cen mieszkań w Polsce, okazuje się, że w roku 2008 nastąpił szczyt cenowy. Po tym okresie ceny cały czas malały, aż do minimalnego wzrostu w 2014 roku. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę poziom inflacji okaże się, że ceny relatywnie zmalały jeszcze bardziej czyli od 28% do 40%. Wynika to z faktu, że inflacja rośnie bardziej niż CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Spadek cen nieruchomości jest dodatkowo maskowany przez czas oczekiwania na nabywcę. W ostatnich latach czas oczekiwania na sprzedaż nieruchomości potroił się. Wynika to z faktu, że mieszkania kupione w czasie szczytu wzrostu cen obecnie znacznie straciły na wartości, zaś ich właściciele nie decydują się na znaczne obniżenie ceny i długo czekają na nabywcę.

 

Wbrew temu do czego przyzwyczailiśmy się w mediach, w Polsce nie brakuje mieszkań. Istnieje ich nadwyżka, która będzie rosnąć. Okazuje się, że w Polsce jest więcej mieszkań niż gospodarstw domowych, co oznacza, że pewien procent mieszkań stoi puste.

 

Ludzie kupują coraz mniej nieruchomości. Wynika to ze zmniejszania się siły nabywczej oraz z demografii.

Statystyki pokazują, że siła nabywcza Polaków wzrosła o 60% w porównaniu do 2007 roku. Mimo to realnie stać nas na mniejsze mieszkania. Coraz trudniej jest też zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Zarówno ludzie stają się coraz bardziej niechętni aby zaciągać kredyty, jak i banki stają się coraz bardziej ostrożne w ich udzielaniu.

 

Niekorzystna dla rynku mieszkaniowego jest też struktura ludności. Obecnie najliczniejszą grupę ludności stanowią 30-latkowie. Mieszkania kupują najczęściej osoby w wieku 25-34 lat. Oznacza to, że z biegiem lat liczba nabywców spadnie, gdyż ilość ludzi w tym wieku maleje. W Polsce obecnie mamy bardzo niski wzrost naturalny. Aby utrzymać populację w stanie niezmienionym powinno rodzić się statystycznie 2.1 dziecka na kobietę. W Polsce wskaźnik ten wynosi 1.3. Oznacza to, że liczba ludności będzie maleć, a co za tym idzie liczba ludzi młodych kupujących mieszkanie. Sytuację pogarsza również rosnąca nieprzerwanie emigracja. Emigrują najczęściej ludzie młodzi w tym samym przedziale wiekowym co nabywcy mieszkań.

 

Sytuacja na rynku nieruchomości wygląda w ten sposób, że jednocześnie ceny mieszkań są niskie a nabywców jest mało. Tendencja ta będzie się nasilać. Niskie ceny mieszkań mogą sprawić, że inwestowanie w mieszkanie pod wynajem jest interesującą alternatywą. Szczególnie, że ludzie kupują coraz mniej mieszkań na własność i mogą decydować się na wynajmowanie.  Rentowność z wynajmu sięga 8-10% brutto. Oznacza to, że, po odliczeniu kosztów podatków i remontów, zakupiona nieruchomość zwróci się po 12-14 latach.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *