Tag: Muzyka, filmy, kultura masowa

  • Lady Gaga

    Wydaje się, że dziś w dobie sieczki teledyskowej i muzycznej, gdzie możemy w TV zobaczyć jedynie piękne i rozebrane żeńskie ciała podrygujące w takt muzyki, jedynym twórczym zjawiskiem jest Lady Gaga.