Karen Essex – Kleopatra

Świetna powieść o młodych latach królowej Kleopatry, walce o władzę w dynastii Ptolemeuszy, rosnącym wpływom Rzymu. Kleopatra jest tu przedstawiona jako wybitnie inteligentna postać, która mogłaby doprowadzić do rozkwitu Egipt jako całość. W zasadzie Ptolemeusze byli okupantami, którzy ciągnęli zyski z ludności egipskiej. Kleopatra, znająca wiele języków, szanowała starą kulturę...