Tag: John Haywood

  • John Haywood – Celtowie

    książka popularno naukowa na temat ludu Celtów, którzy, w odróżnieniu od wielu innych ludów, przetrwali po dziś dzień. Autor wysnuwa bardzo ciekawe wnioski odnośnie historii.