John Haywood – Celtowie


książka popularno naukowa na temat ludu Celtów, którzy, w odróżnieniu od wielu innych ludów, przetrwali po dziś dzień. Autor wysnuwa bardzo ciekawe wnioski odnośnie historii. Otóż państwa scentralizowane i dobrze zorganizowane znaczenie łatwiej padają ofiarą podboju niż państwa zdecentralizowane, gdzie nie ma jednego ośrodka władzy. W przypadku dobrze zorganizowanych państw wystarczy, że najeźdźca pokona miejscowego króla w jednej bitwie i może przejąć władzę nad całym państwem. Tak jak firma zostaje przejęta przez nowy zarząd a pracownicy i menadżerowie nadal robią swoją robotę. Natomiast w przypadku państw zdecentralizowanych, rozbitych na plemiona/państewka podbój jest znacznie trudniejszy i w większości wypadków niemożliwy. Podboje trwają latami i przestają się opłacać ekonomicznie. Plemiona już podbite powstają przeciw najeźdźcy. Nie ma jednego ośrodka władzy i aparatu administracyjnego, który można przejąć. Aparat urzędniczy pracuje dalej tyle że dla nowego króla. Aleksander Wielki pokonał Dariusza w kilku bitwach i bez problemu przejął władzę w Persji. Potem ugrzązł na niekończących się walkach ze zdecentralizowanymi plemionami zamieszkującymi dzisiejszy Afganistan i Indie. Powstanie Wercyngetoryxa w Galii niejako ułatwiło Cezarowi podbój, gdyż zamiast latami podbijać poszczególne plemiona pobił związek zjednoczonych plemion w jednej bitwie. Rzymianom łatwo udało się podporządkować sobie szereg państw cywilizowanych i dobrze zorganizowanych. Natomiast nie byli w stanie podbić Brytów czy Germanów, gdyż były to ludy rozbite na plemiona i walki z nimi ciągnęły się latami bez powodzenia.
Drugim ciekawym procesem historycznym opisanym przez autora jest przejście z epoki kamienia do epoki brązu. Kamień do wyrobu narzędzi jest wszędzie łatwo dostępny. Społeczeństwa tego okresu były mało zróżnicowane i zhierarchizowanym. Cyna potrzebna do wyrobu brązu występuje rzadko. Dlatego produkcja jej zmusiła ludzi do wypraw kupieckich i wojennych celem zdobycia tego materiału. Spowodowało to rozwój cywilizacyjny przez wymianę myśli technicznej oraz powstanie warstw bogatych. Ci którym się udało, lub byli sprytniejsi, stawali się bogaci i zaczęli tworzyć elity.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *